Expeditie Basisschool verandert naam

Expeditie Basisschool verandert naam

Expeditie Basisschool verandert naam

Expeditie Basisschool groeit mee in ontwikkeling en onderwijs van kinderen. Daarom veranderde Expeditie Basisschool dit nieuwe schooljaar haar naam. Vanaf nu heet zij SchoolBoost. Omdat ze er graag zijn voor elke school in het primaire én voortgezet onderwijs. Een nieuwe krachtige naam waarmee gewerkt wordt aan de optimale driehoeksrelatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Want elk kind verdient het beste.

Doorbraak in communicatie en samenwerking

SchoolBoost is dé communicatie expert die PO en VO-scholen met volle energie begeleidt naar een doorbraak in de communicatie en samenwerking met leerkrachten, leerlingen en ouders. Zij luisteren, adviseren en begeleiden de directie, het schoolteam en de medezeggenschapsraad. Dit zorgt voor meer werkplezier, ouderbetrokkenheid, talentontwikkeling en een ijzersterke reputatie.

 

beter onderwijs door succesvolle samenwerking

Wederzijdse betrokkenheid en een optimale samenwerking vergroten de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen (4 tot en met 18 jaar) binnen en buiten het onderwijs. Zodat onze kinderen het beste uit zichzelf halen en zich goed voor bereiden op hun rol in de maatschappij.

meer informatie

Meer weten waarom Expeditie Basisschool haar naam veranderde? We leggen het graag uit. Maak jouw school relevant voor ouders en leerlingen! Met volle energie helpen wij jouw school te professionaliseren en innoveren naar schoolsucces. Kijk eens rond op onze vernieuwde website of neem direct contact met ons op.

Kansengelijkheid stimuleren

Door de impact van corona is het verschil in kansen van kinderen en jongeren nog meer zichtbaar en tastbaar geworden. Jongelui die door hun thuissituatie het onderwijs hard nodig hebben, ondervinden hier het meest last van. De sluiting van de scholen zorgde namelijk voor een negatief effect op de ontwikkeling van hun talenten. Dat is niet eerlijk. Daarom is het stimuleren van kansengelijkheid van groot belang.

Gelijke Kansen Alliantie

Gelukkig zijn de scholen, met maatregelen wel weer open. Dit helpt een beetje, maar is nog niet alles. Daarom zijn we blij dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft opgesteld. Samen met po-, vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. Ondanks de covid-19 blijven ze samen werken aan een structurele aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs. Om verschillen er niet te laten zijn, maar ze samen te maken. Zodat niet waar je vandaan komt, maar waar je heen wil bepaalt hoe ver je kunt komen.

Jongeren doen op meerdere plekken en manieren kennis op, leren vaardigheden en ontwikkelen zo hun persoonlijkheid. Hiervoor is het van groot belang dat het onderwijs en het aanbod daarbuiten zoals jongerenwerk, kunst- en cultuureducatie, sport, jongerenparticipatie en allerlei andere vormen meer met elkaar verbonden raken. Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten.

Ontwikkeling talent

Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten. Schep voorwaarden voor jongeren zodat zij zich, in hun eigen tempo, ontwikkelen tot zelfredzame en veilige wereldburgers. Zo stimuleren we jongeren om het beste uit zichzelf te halen en zich goed voor te bereiden om een eigen rol in de maatschappij te vervullen. De jeugd is namelijk de toekomst.

Kansengelijkheid stimuleren? Werk samen aan talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Inspiratie nodig hoe, neem contact met ons op.

Gelijke kansen

Gelijke kansen

Door optimale samenwerking tussen school, de thuiszitter en het thuisfront worden problemen in de sociale leefomgeving beter gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden aangepakt.

Weer aanwezig op school

Weer aanwezig op school

Hoe kan ik als schoolleider, leraar, intern begeleider of zorgcoördinator leerlingen stimuleren naar school te komen? Zet de jongeren weer aan het roer van hun eigen sociale leefomgeving. Neem contact op met Expeditie Basisschool. We helpen je graag verder vanuit onze beproefde methodiek. Hiermee dragen we samen bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen.

Hoe houd jij de moed erin?

Hoe houd jij de moed erin?

De scholen zijn weer open. Daarom vragen we onderwijsprofessionals en ouders ervaringen met ons te delen. Hoe houd jij de moed erin en heeft deze coronacrisis jullie ook iets positiefs gebracht? 

Wij willen jullie verhalen bundelen en verspreiden om te verbinden en te inspireren. Maak een horizontale video van ongeveer 30 seconden? Tips: Denk bijvoorbeeld aan het werkplezier van het schoolteam en de betrokkenheid van ouders.

Wil je meedoen stuur ons dan jouw videoboodschap vóór 4 juni a.s. per mail (info@schoolboost.nl) door. We kijken uit naar je reactie en hopen dat je samen met ons een positieve beweging in gang wil zetten. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

Alvast heel veel dank voor jullie hulp!