Helpt scholen naar schoolsucces

Over ons

SchoolBoost helpt PO en VO scholen te professionaliseren en innoveren naar schoolsucces. Alleen weten maar weinig scholen hoe ze dit moeten doen. Vaak ontbreekt het ook aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven.

SchoolBoost coacht het schoolteam naar meer werkplezier en zorgt voor een grote betrokkenheid van ouders en ondersteunende partijen op het gebied van gezondheid, sport, cultuur en techniek. Zodat we samen ‘gelijke kansen’ in het onderwijs bevorderen en werken aan passend onderwijs. Ga samen met ons mee op koers naar een gezond en veilig schoolklimaat. Want dat is de voorwaarde voor schoolsucces.

Hoe het begon

In 2015 vonden we (Kim Bogaerts en Marlies Pulsford) elkaar op het schoolplein omdat we een vergelijkbare frustratie deelden over de communicatie en samenwerking met school. Kijk hier naar onze drijfveer. In plaats van mopperen en roddelen zijn we als ouders opgestaan. Met veel passie en plezier hebben we hiervoor onze ondernemingsgeest, creativiteit, kennis en expertise in ons vakgebied communicatie ingezet. Haal samen het beste in ons kind naar boven. Opvoeding en onderwijs zijn nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar wat weten we nou eigenlijk van elkaar? Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken zonder op elkaars stoel te zitten? Om antwoorden te vinden, spraken we met schoolbestuurders, politica, ministers, schooldirecteuren, leerkrachten, onderwijsdeskundigen, inspirators, ouders en kinderen. We gingen op expeditie en vonden het antwoord:
eb_vaardigheden_a

Expeditie Basisschool (voorloper SchoolBoost)

De brede ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, kind en ouders. Het schoolplein zien wij als minimaatschappij. Samen met school, kinderen, ouders en ondersteunende partners op het gebied van gezondheid, sport, cultuur en techniek. Door elkaar beter te leren kennen en elkaars taal te begrijpen, help en versterk je elkaar en vorm je samen een gezonde en veilige gemeenschap. Vanuit het schoolplein, naar de wijk, naar de brede maatschappij zodat het kind vanuit deze brede ontwikkeling goed voorbereid is op de toekomstige arbeidsmarkt.

onze methodiek

Vanuit de ondernemersgeest, creativiteit, kennis en expertise in ons vakgebied communicatie hebben we allereerst een laagdrempelige methodiek ontwikkeld waarmee de leerkracht op een gestructureerde manier kan samenwerken met kinderen en ouders. Om meer te leren over elkaars achtergrond, kennis, ervaring en talenten. Met deze EB-methodiek geef je systematisch vorm aan de brede ontwikkeling van het kind, zonder dat dit veel extra inspanning vraagt van de betrokken docent. Oudergesprekken vanuit een dialoog met meer inhoud. En ouders en partners worden zo vanuit hun kennis en ervaring ingezet om praktijk- en leerondersteuning te bieden. 

Deze methodiek wordt ervaren als een nieuwe manier van werken en omgaan met elkaar, waardoor het voor alle partijen leuker, beter en leefbaarder wordt. Leren draait niet meer primair om kennis, maar zeker ook om het ontwikkelen van talenten en vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, nieuwsgierigheid en samenwerken. 

15002387_1792200084377101_1857149705148347622_o

meegroeien in ontwikkeling en onderwijs

Expeditie Basisschool groeit mee in het leer- en ontwikkelproces van kinderen. Omdat we er graag zijn voor elke school in het primair en voortgezet onderwijs, hebben we onze naam in 2021 veranderd naar SchoolBoost. Dit dekt veel beter de lading. Geef alle kinderen en jongeren de boost die ze verdienen. Thuis en op school. SchoolBoost legt het fundament voor een betere communicatie en samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Met als doel meer talentontwikkeling, werkplezier en wederzijdse betrokkenheid. Werk samen aan een veilig en gezond schoolklimaat. 

SchoolBoost start bij de voorschoolse opvang en gaat verder bij het VO. We helpen scholen bouwen aan een helder, betekenisvol en onderscheidend schoolprofiel. Zo kom je tot een doorbraak in jouw schoolsucces.