Coaching & training

Hoe zorg ik ervoor dat de communicatie met ouders goed verloopt en weer in balans wordt gebracht? Hoe coördineer ik dat mijn schoolteam beter gaat samenwerken en begrijpt wie we zijn en waarom we doen wat we doen?

SchoolBoost geeft verschillende workshops, trainingen en coaching sessies aan directeuren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, leerkrachten en ouders die zoeken naar praktische handvatten om de onderlinge samenwerking én de samenwerking met ouders vorm te geven. Zodat de afstemming tussen ouders en onderwijs wordt verbeterd.  

samen aan de slag

Het werken aan een goede samenwerking zorgt voor een positief en gezond schoolklimaat. We begeleiden zowel individuen als teams. Zoals in onze workshop Teambuilding. Het is altijd goed om de wederzijdse verwachtingen en rollen tussen leerkrachten en ouders opnieuw met elkaar af te stemmen en te bespreken. Een balans vinden tussen de ambities van leerkracht en ouders is een belangrijke voorwaarde voor sterke ouderbetrokkenheid. En daarmee voor het benutten van de onderwijskansen van kinderen.

voorbeeldaanpak: op koers met het schoolteam

Met het hele schoolteam bepalen we de koers van de te doorlopen expeditie. Zorg dat je niet over, maar met de kinderen en hun ouders praat. Spreek verwachtingen uit en deel deze met elkaar. Samen de visie en het beleid vertalen naar het schoolplein zodat alle betrokkenen, schoolteam, ouders en kinderen, begrijpen waar de school voor staat en gaat.

Om dit te bewerkstelligen werken we met het schoolteam aan het doelgericht communiceren met ouders. Op een respectvolle en passende manier. We werken aan de professionele houding van de leerkracht zodat zij meer inzicht krijgen in hun eigen gedrag en stijl van communiceren. Met als doel om miscommunicatie te voorkomen door weerstand sneller te herkennen en om te buigen. We gaan oefenen met rollenspellen en zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. De opbrengst uit de workshop is dat je prettiger samenwerkt met anderen en meer resultaat bereikt.

meer weten

We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact met ons op voor het maken van een (telefonische) afspraak.