bemiddeling & advies

Behoefte aan verbetering in de communicatie rondom de vraag en het aanbod van onderwijs? Ga met SchoolBoost aan de slag om de samenwerking en wederzijdse verwachtingen vanuit meerdere invalshoeken te bekijken.

SchoolBoost richt zich op de verbetering van communicatie rond de vraag en het aanbod van onderwijs. Samen kennis bundelen, belangen verbinden en effect bereiken. Door onze praktische aanpak komen we vaak tot een doordachte strategie die we omzetten in adviezen, concepten, creatie en een perfecte uitvoering.

Samen op koers naar onderwijsverbetering

SchoolBoost adviseert scholen en ouders in het stimuleren en optimaliseren van wederzijdse betrokkenheid. En komt de school er onderling samen met de ouders even niet uit? Dan bemiddelen we graag door met iedereen in gesprek te gaan en goed te luisteren naar alle invalshoeken.

communicatie-advies

SchoolBoost kan samen met het schoolteam ook de visie, missie en bijbehorende kernwaarden ontwikkelen. Deze vertalen we vervolgens naar een, voor iedereen te begrijpen, strategie. En in de uitvoering ontwerpen we als nodig ook de bijbehorende communicatiemiddelen. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Deze aanpak leidt tot een verbetering van de communicatie in het onderwijs.

Voor wie bedoeld

Voor scholen en opleidingsinstituten die de afstemming tussen onderwijs en ouders willen verbeteren en zoeken naar praktische handvatten om de samenwerking vorm te geven. Meer weten? Maak gewoon een afspraak met ons.