Door de impact van corona is het verschil in kansen van kinderen en jongeren nog meer zichtbaar en tastbaar geworden. Jongelui die door hun thuissituatie het onderwijs hard nodig hebben, ondervinden hier het meest last van. De sluiting van de scholen zorgde namelijk voor een negatief effect op de ontwikkeling van hun talenten. Dat is niet eerlijk. Daarom is het stimuleren van kansengelijkheid van groot belang.

Gelijke Kansen Alliantie

Gelukkig zijn de scholen, met maatregelen wel weer open. Dit helpt een beetje, maar is nog niet alles. Daarom zijn we blij dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft opgesteld. Samen met po-, vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten. Ondanks de covid-19 blijven ze samen werken aan een structurele aanpak van kansenongelijkheid in het onderwijs. Om verschillen er niet te laten zijn, maar ze samen te maken. Zodat niet waar je vandaan komt, maar waar je heen wil bepaalt hoe ver je kunt komen.

Jongeren doen op meerdere plekken en manieren kennis op, leren vaardigheden en ontwikkelen zo hun persoonlijkheid. Hiervoor is het van groot belang dat het onderwijs en het aanbod daarbuiten zoals jongerenwerk, kunst- en cultuureducatie, sport, jongerenparticipatie en allerlei andere vormen meer met elkaar verbonden raken. Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten.

Ontwikkeling talent

Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten. Schep voorwaarden voor jongeren zodat zij zich, in hun eigen tempo, ontwikkelen tot zelfredzame en veilige wereldburgers. Zo stimuleren we jongeren om het beste uit zichzelf te halen en zich goed voor te bereiden om een eigen rol in de maatschappij te vervullen. De jeugd is namelijk de toekomst.

Kansengelijkheid stimuleren? Werk samen aan talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Inspiratie nodig hoe, neem contact met ons op.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *