(Thuis)onderwijs in coronatijd

Juist in deze coronatijd zijn we allemaal op elkaar aangewezen als het gaat om de ideale ontwikkelroute van ons kind. Er wordt nu veel gevraagd van zowel leerkrachten als ouders. De brede ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, kind en ouders. Zorg samen voor een juiste balans in het (thuis)onderwijs en werk samen aan een gezond leerklimaat, vanuit huis en vanuit school.

Nu de schooldeuren vanaf 11 mei weer opengaan is dit van cruciaal belang. Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken? Leren draait niet primair om kennis, maar zeker ook om het ontwikkelen van talenten en vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, nieuwsgierigheid en samenwerken. Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen. Nu is daar een extra discipline bijgekomen: het daadwerkelijk lesgeven aan jouw eigen kind. Als makers van onze kinderen kennen we onze kinderen nou eenmaal erg goed en brengen we het kind achter de leerling graag in beeld. Doordat ouders actiever betrokken worden bij de lesstof en het leerproces, krijgen ouders ook een betere inschatting waar leerkrachten mee te maken hebben. Opvoeden vereist andere kwaliteiten dan het geven van onderwijs en zo ontstaat wederzijds begrip.

Ouders en onderwijs blijven de komende periode enorm op elkaar aangewezen. Proefondervindelijk en stapje voor stapje zullen we allemaal ervaren hoe dat gaat. Want ook in coronatijd verdienen onze kinderen het beste. Heb jij tips hoe je als gelijkwaardige partners samen werkt aan een goed fundament, laat het ons weten.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *