Wat biedt SchoolBoost

SchoolBoost biedt begeleiding en praktische handvatten bij de vormgeving van de samenwerking tussen onderwijs & opvoeding. Elke expeditie is een maatwerk proces waarbij betrokkenen zelf aangeven welke elementen wenselijk zijn in het traject. Daardoor kan elke school een eigen focus geven aan de expeditie. Waar de ene school met name de nadruk op de samenwerking wil leggen, wil een andere school de wederzijdse verwachtingen reguleren. 

Samen op koers naar een gezond schoolklimaat

SchoolBoost coacht en begeleidt scholen in het stimuleren en optimaliseren van wederzijdse betrokkenheid. Binnen het schoolteam en in samenwerking met ouders. Daarnaast ontwikkelen we de strategie en werken we deze uit naar praktische en direct inzetbare communicatiemiddelen.

Deze aanpak leidt tot een verbetering van de communicatie in het onderwijs. Meer werkplezier door minder werkdruk en meer betrokkenheid en betere prestaties. Dit draagt bij aan een gezond schoolklimaat.

SchoolBoost levert
een bijdrage aan

  • Verbetering communicatie en teambuilding
  • Afstemming wederzijdse verwachtingen
  • Gelijkwaardige dialoog
  • Praktische handvatten
  • Gebundelde kennis en ervaring
  • Bevordering ouderbetrokkenheid