Talentontwikkeling

Scholen willen optimale ontwikkelkansen van jongeren stimuleren, maar kampen met de vraag hoe het thuisfront, de sociale omgeving en partners op het gebied van collectieve preventie hierin te betrekken. Elke jongere verdient de kans om te ontdekken waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Verdient het om te leren en trots op zichzelf te zijn.

  • Op welke manier creëer je samen een gezonde en veilige samenleving?
  • Hoe voorkom je risicogedrag onder jongeren?
  • Waardoor ontwikkel je zelfredzaamheid en talenten?

Talent is leidend

Jongeren doen op meerdere plekken en manieren kennis op, leren vaardigheden en ontwikkelen zo hun persoonlijkheid. Hiervoor is het van groot belang dat het onderwijs en het aanbod daarbuiten zoals jongerenwerk, kunst- en cultuureducatie, sport, jongerenparticipatie en allerlei andere vormen meer met elkaar verbonden raken. Zorg voor een succesvolle samenwerking om de brede ontwikkelkansen van jongeren binnen en buiten het onderwijs te vergroten. Schep voorwaarden voor jongeren zodat zij zich in hun eigen tempo ontwikkelen tot zelfredzame en veilige wereldburgers. Zo stimuleren we jongeren om het beste uit zichzelf te halen en zich goed voor te bereiden om een eigen rol in de maatschappij te vervullen.

Geef jongeren en ouders een stem in het onderwijs

SchoolBoost wil ouders en jongeren meer betrekken omdat het niet precies bekend is wat hun wensen, behoeften en hulpvragen zijn. Dit verschilt namelijk per casus en verdient dus maatwerk. Wij richten ons op de gezinnen die moeilijk functioneren binnen de samenleving. Deze kwetsbare huishoudens hebben dit het hardst nodig en zijn nu nog moeilijk bereikbaar. We nemen deze jongeren en ouders serieus en geven hen een stem. Betrek hen meer in wat er nodig is en wat er moet gebeuren om problemen (o.a. misdaad, drugs, roken, drank, pesten en sexting) en schooluitval aan te pakken en te voorkomen. Preventief handelen zogezegd. Zo stimuleer je binnen deze huishoudens bovendien om ieders talenten en vaardigheden te ontdekken. Met als doel om de jongeren gelijke kansen en meer mogelijkheden te bieden. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen en met een gevoel van trots en eigenwaarde kunnen doen waar ze goed in zijn.

Talentontwikkeling van jongeren stimuleren? Neem contact met ons op?