Inspiratie & creatie

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie, de talenten en het zelfvertrouwen van kinderen. Stimuleer samen als gelijkwaardige partners de ideale ontwikkelroute van onze kinderen binnen het onderwijs. Betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip brengen zo de brede ontwikkeling van het kind optimaal in beeld. Versterk elkaar in opvoeding en onderwijs. Laat je door ons inspireren en kom tot een creatie die bij jullie past. 

Meer info? Vraag naar onze praktijkervaring.

samenwerken met ouders versterkt ons onderwijs

Een optimale driehoeksrelatie leraar, kind en ouders bevordert de talentontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school. Samenwerken aan toekomstgericht onderwijs zodat er een warme en effectieve overdracht van primair naar voortgezet en vervolgonderwijs wordt gerealiseerd.

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Elk kind verdient het beste. Stippel samen de juiste ontwikkelroute uit. Werk samen als gelijkwaardige partners aan een goed fundament voor de toekomst van ons kind door het beste in ons kind naar boven te halen.

hoe

  • Stimuleer & ontdek talenten en vaardigheden bij kinderen
  • Bevorder ouderbetrokkenheid
  • Intensiveer onderlinge communicatie & samenwerking
  • Begrijp elkaars taal beter
  • Versterk elkaar in opvoeding & onderwijs
  • Stem wederzijdse verwachtingen af

meer weten

Informeer bij ons naar de mogelijkheden hoe we alle betrokken partijen binnen jouw school kunnen inspireren om samen te werken aan het stimuleren en versterken van ouderbetrokkenheid. Wij zoeken ouders, kinderen en scholen om samen de ideale ontwikkelroute van het kind uit te stippelen. Help je mee?