Passend Onderwijs

Het passend onderwijs heeft te maken gehad met stevige kritiek. Het was de bedoeling dat er meer leerlingen met een handicap, leer- of gedragsprobleem naar een reguliere school konden gaan, maar uit onderzoek is gebleken dat dit niet is gelukt. Het heeft alleen maar geleid tot een toename van het aantal thuiszitters, meer frustratie bij ouders omdat ze geen geschikte school konden vinden voor hun kinderen én een hogere werkdruk bij leerkrachten. SchoolBoost biedt praktische oplossingen zodat passend onderwijs wel kan slagen. 

Samenwerking onderwijs en ouders

Ouders doen hun best om extra aandacht en aanpassingen te regelen voor hun kinderen. Jongeren voelen zich niet gezien en scholen willen optimale ontwikkelkansen stimuleren, maar kampen met de vraag hoe het thuisfront, de sociale omgeving en partners op het gebied van collectieve preventie hierin te betrekken. Hoe stimuleer je samen de talentontwikkeling van jongeren?

Aantal thuiszitters groeit

Het doel om schooluitval terug te dringen lijkt maar niet te lukken. Hoe krijgen we de thuiszitter weer terug in de schoolbank?

Hogere werkdruk

Passend onderwijs leidt bij leraren tot een hogere werkdruk en dit veroorzaakt stress. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerkracht zich gelukkig voelt en dus meer werkplezier ervaart?