Definitie thuiszitter

Betrokkenheid ouders bij verzuimbeleid school

Definitie thuiszitter

Wat is de definitie van een thuiszitter? Opvallend veel schoolkinderen zitten thuis. Dit wordt vaak veroorzaakt door een disbalans bij deze jongeren in hun sociale leefomgeving: school, zorgpartners, thuisfront en de wijk. Er zijn veel verschillende manieren om deze groep thuiszitters te beschrijven. Het is een heel divers gezelschap:

•   Kinderen/jongeren met opvallend gedrag: internaliserend, externaliserend, tegen crimineel aan, gedragsmoeilijk

•  Kinderen/jongeren met allerhande diagnoses: autismespectrum, adhd, ontwikkelstoornissen

•  Kinderen/jongeren met talenten: hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit

•  Kinderen/jongeren met klachten: over belast, trauma’s, prikkelgevoelig, burn-out, uitputting

•  Kinderen/jongeren met ervaringen: veel faalervaring, pesten, niet passen ervaring

•  Kinderen/jongeren met behoeften: rust, licht, veiligheid, vertrouwen, mogen zijn zoals ik ben

Gelijke kansen

Gelijke kansen

Door optimale samenwerking tussen school, de thuiszitter en het thuisfront worden problemen in de sociale leefomgeving beter gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden aangepakt.

Voorkom thuiszitters en schooluitval door samenwerking tussen thuis & school

Voorkom thuiszitters en schooluitval door samenwerking tussen thuis & school

Door optimale samenwerking tussen school, leerling en ouders worden problemen in de sociale omgeving tijdig gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden voorkomen. Zeker ook nu in coronatijd. Hiervoor zoeken wij ouders, jongeren en scholen om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften in kaart te brengen

Probleemconstatering

Gedurende acht jaar basisschool heeft de PO-school een goed beeld van welke kinderen in de thuisomgeving uiteenlopende problemen hebben. Dit komt doordat er korte lijnen zijn en er vaker persoonlijke afstemming is tussen leerkrachten, ouders en zorgverleners. Hierdoor wordt het kind met bijbehorend gezin zo goed mogelijk ondersteund in de persoonlijke ontwikkeling en schoolloopbaan. In de overgang naar het VO worden deze zogeheten (kwetsbare) probleemgezinnen steeds minder zichtbaar en bereikbaar. Met als gevolg dat deze risicojongeren naarmate ze 13, 14 en 15 jaar oud zijn sneller vervallen in (langdurig) verzuim en thuiszitten.

Uitdaging

De zogeheten ouderkamers die op basisscholen zijn ingericht verdwijnen op VO-scholen. Hoe kunnen deze ouders zich toch blijven verbinden met de school? Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken docenten? Hoe brengen we het signalerend vermogen van deze docenten omhoog? Hoe weten deze docenten wat ze moeten doen als ze zien dat een leerling bijvoorbeeld lesuren verzuimt, ondervoed en/of onverzorgd is? Wat is de ondersteuningsvraag van deze desbetreffende leerling? Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het samen vormgeven van de leeromgevingen; een expeditie naar de juiste ontwikkelroute van jongeren in het VO-onderwijs.

 

Oplossing

Ga een samenwerking aan met Expeditie Basisschool.  Sla vanuit onze kennis en expertise een brug in het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-school. Vorm een leefbare gemeenschap. Samen met de jongeren, de school, het thuisfront en alle ondersteunende sociale, maatschappelijke en wijkgerichte (zorg) partners. Werk vanaf het begin aan een goede omgang met ouders en leerling. Geef hier op een gestructureerde manier vorm aan. Betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip tussen school, leerling en ouders zorgen voor een optimale schoolloopbaan. Zo worden problemen bij jongeren in de overgang van PO naar VO eerder gesignaleerd en kan er preventief worden gehandeld op verzuim en schooluitval.

Resultaat

We willen met zorgpartners aan de slag om het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-scholen te stimuleren. Betrek de ouders en trek, vanuit een gelijkwaardige dialoog, op met ouders en leerling. Met als doel om (langdurig) verzuim en schooluitval te verminderen. Samen brengen we allereerst de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften, in de thuissituatie en school, in kaart. Dit is het vertrekpunt van onze gezamenlijke expeditie.

Weer aanwezig op school

Weer aanwezig op school

Hoe kan ik als schoolleider, leraar, intern begeleider of zorgcoördinator leerlingen stimuleren naar school te komen? Zet de jongeren weer aan het roer van hun eigen sociale leefomgeving. Neem contact op met Expeditie Basisschool. We helpen je graag verder vanuit onze beproefde methodiek. Hiermee dragen we samen bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen.

Hoe houd jij de moed erin?

Hoe houd jij de moed erin?

De scholen zijn weer open. Daarom vragen we onderwijsprofessionals en ouders ervaringen met ons te delen. Hoe houd jij de moed erin en heeft deze coronacrisis jullie ook iets positiefs gebracht? 

Wij willen jullie verhalen bundelen en verspreiden om te verbinden en te inspireren. Maak een horizontale video van ongeveer 30 seconden? Tips: Denk bijvoorbeeld aan het werkplezier van het schoolteam en de betrokkenheid van ouders.

Wil je meedoen stuur ons dan jouw videoboodschap vóór 4 juni a.s. per mail (info@schoolboost.nl) door. We kijken uit naar je reactie en hopen dat je samen met ons een positieve beweging in gang wil zetten. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

Alvast heel veel dank voor jullie hulp!

Werkdrukvermindering? Zet ouders in!

Werkdrukvermindering? Zet ouders in!

Veel leerkrachten hebben last van tijd tekort op het werk. Vervelend, want dit zorgt over het algemeen voor een te hoge werkdruk en een flinke dosis stress, elke dag weer. Bedenk welke taken echt bij jouw functie horen en geef de taken die over blijven (terug) aan de persoon die hier wel verantwoordelijk voor is of tijd heeft dit wel op te kunnen pakken. Denk hierbij ook aan de expertise van ouders, en stel aan hun de vraag. Het kan zomaar zijn dat de oplossing dichterbij is dan gedacht!

Verkenning op school, we luisteren graag

Verkenning op school, we luisteren graag

Tijdens onze verkenning op een nieuwe school drinken we aardig wat kopjes koffie (of thee). Allereerst hebben wij een gesprek met de schooldirecteur (plus eventueel het managementteam) om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften in kaart te brengen. Daarnaast is er een gesprek met het voltallige schoolteam en een gesprek met de ouderraad. De input uit deze gesprekken is het startpunt van de expeditie waarop Expeditie Basisschool een op maat gemaakte workshop ontwikkelt voor het gehele schoolteam: De koersbepaling!

Samenwerken, hoe doe je dat?

Samenwerken, hoe doe je dat?

Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega. Samenwerken gaat niet vanzelf, het vergt van beide partijen (alle collega’s) inspanning om het te laten slagen. Samenwerken begint bij kennis en ervaring delen met elkaar.