Definitie thuiszitter

Wat is de definitie van een thuiszitter? Opvallend veel schoolkinderen zitten thuis. Dit wordt vaak veroorzaakt door een disbalans bij deze jongeren in hun sociale leefomgeving: school, zorgpartners, thuisfront en de wijk. Er zijn veel verschillende manieren om deze groep thuiszitters te beschrijven. Het is een heel divers gezelschap:

•   Kinderen/jongeren met opvallend gedrag: internaliserend, externaliserend, tegen crimineel aan, gedragsmoeilijk

•  Kinderen/jongeren met allerhande diagnoses: autismespectrum, adhd, ontwikkelstoornissen

•  Kinderen/jongeren met talenten: hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit

•  Kinderen/jongeren met klachten: over belast, trauma’s, prikkelgevoelig, burn-out, uitputting

•  Kinderen/jongeren met ervaringen: veel faalervaring, pesten, niet passen ervaring

•  Kinderen/jongeren met behoeften: rust, licht, veiligheid, vertrouwen, mogen zijn zoals ik ben