Betrokkenheid ouders bij verzuimbeleid school

Definitie thuiszitter

Wat is de definitie van een thuiszitter? Opvallend veel schoolkinderen zitten thuis. Dit wordt vaak veroorzaakt door een disbalans bij deze jongeren in hun sociale leefomgeving: school, zorgpartners, thuisfront en de wijk. Er zijn veel verschillende manieren om deze groep thuiszitters te beschrijven. Het is een heel divers gezelschap:

•   Kinderen/jongeren met opvallend gedrag: internaliserend, externaliserend, tegen crimineel aan, gedragsmoeilijk

•  Kinderen/jongeren met allerhande diagnoses: autismespectrum, adhd, ontwikkelstoornissen

•  Kinderen/jongeren met talenten: hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit

•  Kinderen/jongeren met klachten: over belast, trauma’s, prikkelgevoelig, burn-out, uitputting

•  Kinderen/jongeren met ervaringen: veel faalervaring, pesten, niet passen ervaring

•  Kinderen/jongeren met behoeften: rust, licht, veiligheid, vertrouwen, mogen zijn zoals ik ben

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *