Van discussie naar dialoog

Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie, de talenten en het zelfvertrouwen van kinderen. Stimuleer samen als gelijkwaardige partners de ideale ontwikkelroute van onze kinderen. Betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip brengen zo de brede ontwikkeling van het kind optimaal in beeld. 

Alleen blijkt het voeren van een echt goed gesprek met ouders soms lastig. Vooral als er verschillende meningen in het spel zijn. Omdat je elkaars taal niet begrijpt en de ander wil overtuigen van jouw gelijk. Probeer meer begrip voor elkaar te tonen, luister goed naar de ander en voer een dialoog.

hoe doe je dat

Om te zorgen dat een dialoog geen discussie wordt, helpt SchoolBoost je graag met een aantal bewezen technieken. We leren je graag wat jouw ingrediënten zijn voor een goede dialoog. En we helpen je ook hoe je in een (groeps)gesprek de dialoog kunt voorbereiden en begeleiden. Vanuit onze praktijk vol herkenbare situaties, werken we met veel interactieve spelvormen en oefeningen.

Wat levert het je op

  • Je leert de verschillen tussen een discussie en een dialoog
  • Je leert wat jouw kernkwaliteiten en valkuilen zijn
  • Je weet op welke manier je luistert naar een ander
  • Je bent bekend met jouw stijl van invloed
  • Je kunt de principes van een dialoog toepassen in een gesprek

meer weten

Intensiveer het onderlinge contact en de samenwerking. Zet die stap om de wederzijdse betrokkenheid te stimuleren. Leer samen met ons hoe je van een discussie tot een dialoog komt. We helpen je graag.