jouw top drie van ouderbetrokkenheid

Maak jouw persoonlijke top 3 van wat jij belangrijk vindt ten aanzien van ouderbetrokkenheid. Daag ook jouw collega’s uit deze top 3 in te vullen. Vergelijk deze lijsten met alle collega’s en maak vervolgens een gezamenlijke top 3. De drie zaken die door jullie het meest in de top 3 worden opgenomen, zijn de zaken die voor jullie als team het belangrijkste zijn.

Ik vind een ouder betrokken als hij/zij …

O   … aanwezig is op oudercontacten en het eerste infomoment in september

O   … reageert op boodschappen en vragen van de school

O   … zelf vragen durft stellen

O   … helpt met huiswerk

O   … schoolafspraken naleeft

O   … bij problemen naar school stapt

O   … een helpende hand toesteekt (uitstap, leesouder, schoolfeest …)

O   … de agenda nakijkt

O   … het rapport bekijkt

O   … het kind de nodige materialen bezorgt

O   … deelneemt aan een oudergroep, ouderraad, klassenouder …

O   … contact heeft met andere ouders

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *