Betrokkenheid ouders verzuimbeleid school

Betrokkenheid ouders bij verzuimbeleid school

verzuimbeleid

Hoe staat het met de betrokkenheid van ouders bij het verzuimbeleid van school? Wij pleiten al heel lang voor optimale samenwerking tussen de school, de thuiszitter en het thuisfront. De resultaten uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs en brancheorganisatie Ingrado bevestigen dit ook. Zij hebben onderzoek gedaan naar: ouders en aanwezigheid op school.

Schoolverzuim kan een signaal zijn van onderliggende problematiek en een voorbode van schooluitval. Hoe eerder schoolverzuim wordt opgemerkt en aangepakt, hoe groter de kans dat de leerling binnenboord blijft. Van groot belang dus dat ouders en scholen ook hierin samen optrekken. Zij zullen verzuim immers als eersten signaleren. Maar gebeurt dat ook? Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het stimuleren van de wederzijdse participatie en het samen vormgeven van de samenwerking. Wie neemt de regie?

Hier tref je het onderzoeksrapport aan en in de infographic belichten beide organisaties de meest opvallende uitkomsten.

Meer weten?

Door optimale samenwerking tussen school, de thuiszitter en het thuisfront worden problemen in de sociale leefomgeving beter gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden aangepakt. Het belang van jongeren die nu uitvallen op school staat hierbij centraal. We willen graag alle thuiszitters weer terug in de schoolbank. Meer weten hoe je de betrokkenheid van ouders vergroot bij verzuimbeleid school? We leggen je onze signaleringstool graag uit. Neem contact met ons op.