Werkdrukvermindering? Zet ouders in!

Werkdrukvermindering? Zet ouders in!

Veel leerkrachten hebben last van tijd tekort op het werk. Vervelend, want dit zorgt over het algemeen voor een te hoge werkdruk en een flinke dosis stress, elke dag weer. Bedenk welke taken echt bij jouw functie horen en geef de taken die over blijven (terug) aan de persoon die hier wel verantwoordelijk voor is of tijd heeft dit wel op te kunnen pakken. Denk hierbij ook aan de expertise van ouders, en stel aan hun de vraag. Het kan zomaar zijn dat de oplossing dichterbij is dan gedacht!

Ouders op school

Ouders op school

Van hulpouder (zoals o.a. luizenmoeder) tot klassenouder, allemaal belangrijke onmisbare schakels binnen de communicatie op een school. Maar wie pakt welke rol? De klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een juf of meester en de ouders/verzorgers van de kinderen in een klas. Het gaat vooral om administratieve- en organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.

Trouwens: een klassenouder kan een moeder maar natuurlijk ook een vader zijn!